Parafia Prusice

Msze święte:
> w tygodniu:  o g. 7.00 (oprócz pn), wieczorem codziennie o g. 18.00
W niedzielę:
> w Prusicach 7.30 10.15  13.00
> w Krościnie Wlk  9.00 i  Wilkowej 11.30

MSZA ŚW. ONLINE: zobacz
Spowiedź przed mszą św.

Msze św.
Kancelaria
Kontakt

Nasza parafia / Kancelaria

 

  

 

Dokumenty potrzebne do sakramentów świętych oraz katolickiego pogrzebu

 Chrzest:  

 •  odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenie z parafi zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 1-sza Komunia Święta:

 • metryka chrztu dziecka.
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • deklaracja

 Małżeństwo:

 • aktualne, tj. z datą do 6. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 Pogrzeb:

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 • pozwolenie na pogrzeb z parafii zamieszkania
 • miejsce na cmentarzu
E-parafia - Twoja parafia w internecie
wykonanie: e-parafia.net